placeholder

2021. AASTA EESTI TOIDUPIIRKONNA VALIMINE

placeholder

Toidupiirkonna valimise eesmärk

Toit on tänapäeval üks olulisi riigi, aga ka piirkonna sümboleid. Inimesi huvitab üha rohkem, kust nende laual olev toit on pärit, milline on selle saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud.

Eestis kasvatatakse kvaliteetset toorainet ning sellest valmistatakse maitsvaid ja omanäolisi roogi. Meie eri piirkondade toidul on olemas oma lugu, seda on vaja vaid paremini esile tõsta. Kui seda hästi teha, aitab see oluliselt elavdada kohalikku ettevõtlust. Seetõttu on Maaeluministeerium algatanud traditsiooni valida igal aastal välja üks Eesti piirkond ning kuulutada välja selle piirkonna maitsete aasta.

Eelmised toidupiirkonnad

 • 2020 – Haapsalu ja Läänemaa
 • 2019 – Vana-Võromaa
 • 2018 – Pärnumaa
 • 2017 – Peipsimaa
 • 2016 – Hiiumaa

Seniste toidupiirkondade tagasisidele toetudes saab öelda, et projekt on kaasa aidanud kohapealsele koostööle, innustanud uute toidutoodete arendamist ning pakkunud head platvormi piirkonna turundamiseks.

Kutsume Eesti piirkondi esitama ettepanekuid 2021. aasta Eesti toidupiirkonna konkursile.

Kes saab ettepaneku esitada?

Ettepaneku toidupiirkonna konkursile saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2021. aasta Eesti toidupiirkonna koordineerimise rolli enda kanda. Taotluse võivad koostada koostöös ka mitu organisatsiooni, kes on nõus toidupiirkonna eestvedamisse panustama. Taotlejaks võib olla nii MTÜ, sihtasutus kui ka kohalik omavalitsus, kes on seadnud üheks eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise.

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidupiirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirid, ning põhjendab, miks piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab Eesti aasta toidupiirkonna tiitel piirkonnale?

Eesti aasta toidupiirkonna tiitel annab võimaluse oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2021. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi üritusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Maaeluministeerium toidupiirkonnale pakub?

Maaeluministeerium pakub Eesti toidupiirkonnale tuge teavitustöö vallas, aidates toidupiirkonna sõnumeid võimendada. Lisaks panustab ministeerium koolitustesse ning toidupiirkonda tutvustavatesse infomaterjalidesse. Samuti aitab ministeerium korraldada 2021. a mais Eesti toidupiirkonna avaüritust ning annab oma panuse projekti koordineerimisse.

Mis iseloomustab 2021. aasta Eesti toidupiirkonda?

2021. aasta Eesti toidupiirkonda iseloomustavad järgmised omadused:

 • tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevaimad maitsed;
 • oskus oma toitu veenvalt tutvustada ning selle lugu rääkida;
 • hea koostöö kohalike toidutootjate ja toidupakkujate vahel;
 • aastane sündmuste ja tegevuste kava ehk maitsete aasta programm, mis ühendab toitu teiste piirkonnas toimuvate üritustega ning pakub uuenduslikke tegevusi ja lahendusi ka puhuks, kui seoses koroonaviiruse levikuga ei saa laiemale avalikkusele suuremaid üritusi korraldada.

 

Mida võetakse arvesse toidupiirkonna konkursile laekunud ettepanekute hindamisel?

 • Taotluse esitaja varasemat kogemust, kaasatud meeskonnaliikmete rollijaotuse läbimõeldust ja eri valdkondade ekspertide kaasamist – näiteks turunduse või avalike suhete spetsialistid, ettevõtjate esindajad (tootjad, turism, toitlustus jne).
 • Programmi terviklikkust ja läbimõeldust. Kas üritusi on planeeritud nii kohalikule kogukonnale (sh näiteks lastele) kui ka laiemale avalikkusele (sh välisturistidele)? Kas pakutud on ideid, mis töötavad ka juhul, kui suurte ürituste korraldamine ei ole võimalik?
 • Osaliste kaasatust. Programmis on näha koostööd piirkonna toidutootjate ja -töötlejate, toitlustusettevõtete, haridusasutuste ja turismiettevõtete vahel.
 • Turundusplaani märksõnu ehk seda, milliseid sõnumeid ja kanaleid on plaanitud teabe levitamiseks kasutada.
 • Läbimõeldud rahastusplaani. Ettepaneku lisas olevasse tabelisse tuleb märkida, kuidas on plaanitud tegevusi ja üritusi rahastada (erasektori abi, riiklikud toetused, muu).

 

Tähtaeg ja täpsem teave

Toidupiirkonna konkursil osalemiseks täitke ettepaneku vorm ning selle juurde kuuluv lisa.

 • Täidetud ja allkirjastatud ettepaneku edastamise tähtaeg on 9. märts 2021. a. kell 12.00.
 • Taotluse võib esitada nii digitaalselt kui ka paberil märksõnaga Eesti toidupiirkond 2021.
  • Paberil allkirjastatud ettepanek saatke Maaeluministeeriumisse aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn
  • Digitaalselt allkirjastatud ettepanek saatke meilitsi aadressile eestitoit@agri.ee
 • Lisainfo: Kadi Raudsepp (tel 625 6122, kadi.raudsepp@agri.ee) või Kerli Nõges (tel 625 6560, kerli.noges@agri.ee)
 • Konkursile laekunud ettepanekud vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon.
 • Tiitli pidulik üleandmine toimub eeldatavasti 2021. aasta mais.