Toidupiirkonna konkurss

Toidupiirkonna konkurss
Toidupiirkonna valimise eesmärk

Alates 2016. aastast on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium valinud igal aastal toidupiirkonda. Eesti eri piirkondade toidul on olemas oma lugu, mida oskavad kõige paremini jutustada kohalikud toidutootjad ja toitlustusettevõtted ning ka inimesi huvitab üha rohkem, kust on pärit nende laual olev toit, milline on selle saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud. 

Eestis kasvatatakse kvaliteetset toorainet ning sellest valmistatakse maitsvaid ja omanäolisi toidutooteid ja roogasid. Kui kohalikku toitu oskuslikult siduda ka teiste valdkondade ja piirkonna kultuurisündmustega, aitab see kaasa ettevõtluse arengule. Toidupiirkonna konkursi korraldamise eesmärk on pakkuda toidutootjatele ja -pakkujatele võimalus tutvustada oma kodukanti läbi toidukultuuri ning julgustada ettevõtjate omavahelist koostööd uute (toidu)turismi edendavate toodete ja teenuste väljatöötamiseks.

Eelmised toidupiirkonnad 
 • 2023 – Mulgimaa maitsete aasta
 • 2022 –Järvamaa maitsete aasta
 • 2021 – Põhja-Eesti maitsete aasta
 • 2020 – Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta
 • 2019 – Vana-Võromaa maitsete aasta
 • 2018 – Pärnumaa maitsete aasta
 • 2017 – Peipsimaa maitsete aasta
 • 2016 – Hiiumaa maitsete aasta

 

Ootame ettepanekuid 2024. aasta Eesti toidupiirkonna konkursile 

Kes saab ettepaneku esitada?

Ettepaneku toidupiirkonna konkursile saab esitada organisatsioon, kes on valmis võtma 2024. aasta Eesti toidupiirkonna koordineerija rolli. Taotluse võivad koostada koostöös ka mitu organisatsiooni, kes on nõus toidupiirkonna eestvedamisse panustama ning kes on seadnud üheks eesmärgiks kohaliku toidu ning toidukultuuri edendamise ja tutvustamise. 

Millist haldusüksust loetakse üheks piirkonnaks?

Eesti toidupiirkond ei pea piirnema maakonna või valdade piiridega. Taotlust esitav organisatsioon määratleb ise, millised on toidupiirkonna piirid ning põhjendab, miks piirkonda just sel viisil peaks määratlema (olgu selleks siis kultuurilised, ajaloolised või muud põhjused).

Mida annab toidupiirkonna tiitel piirkonnale?

Eesti aasta toidupiirkonna tiitel annab võimaluse oma piirkonda läbi toidu ja kohaliku toidukultuuri 2024. aasta jooksul aktiivsemalt tutvustada, leida uusi koostöökohti kohalike ettevõtjate ning organisatsioonide vahel ning töötada välja uusi üritusi, tooteid ja teenuseid.

Millist tuge Regionaal- ja Põllumajandusministeerium toidupiirkonnale pakub?

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium pakub Eesti toidupiirkonnale tuge eelkõige teavitustöö vallas, aidates toidupiirkonna sõnumeid ka enda kanalite kaudu võimendada. Lisaks panustab ministeerium piirkondliku infopäeva korraldamisse ning toidupiirkonda tutvustavatesse turundusmaterjalidesse. Samuti aitab ministeerium korraldada 2024. a mais Eesti toidupiirkonna avaüritust ning annab oma panuse projekti koordineerimisse.

Mis iseloomustab 2024. aasta Eesti toidupiirkonda?

2024. aasta Eesti toidupiirkonda iseloomustavad järgmised omadused:

 • tahe tutvustada oma piirkonda kohaliku toidu kaudu ning tuua esile just selle piirkonna parimad ja põnevaimad maitsed;
 • oskus veenvalt oma toidu lugu rääkida;
 • hea koostöö kohalike toidutootjate ja toidupakkujate vahel;
 • aastane sündmuste ja tegevuste kava ehk maitsete aasta programm, mis ühendab toitu teiste piirkonnas toimuvate üritustega ning sisaldab ka spetsiaalselt toidupiirkonna aastaks kavandatud sündmusi.
 
Mida võetakse arvesse toidupiirkonna konkursile laekunud ettepanekute hindamisel?
 • Ettepanku esitanud organisatsiooni varasemat kogemust, sh kaasatud meeskonnaliikmete rollijaotuse läbimõeldust ja eri valdkondade ekspertide kaasamist – näiteks turunduse või avalike suhete spetsialistid, ettevõtjate esindajad (tootjad, turism, toitlustus jne).
 • Programmi terviklikkust ja läbimõeldust ning toidupiirkonna kontseptsiooni. Ootame vastuseid küsimustele: Mille poolest eristub teie piirkond teistest piirkondadest? Kas üritusi on planeeritud nii kohalikule kogukonnale (sh näiteks lastele) kui ka laiemale avalikkusele (sh välisturistidele)? Kas lisaks tavapäraselt piirkonnas toimuvatele üritustele on programmis ka spetsiaalselt toidupiirkonna aastaks loodud üritusi?
 • Laiapõhjalist kaasamist. Kas programmis on näha koostööd piirkonna toidutootjate ja -töötlejate, toitlustusettevõtete, haridusasutuste ja turismiettevõtete vahel?
 • Turundusplaani märksõnu ehk seda, milliseid sõnumeid ja kanaleid on plaanitud teabe levitamiseks kasutada.
 • Läbimõeldud rahastusplaani. Ettepaneku lisas olevasse tabelisse tuleb märkida, kuidas on plaanitud tegevusi ja üritusi rahastada (erasektori abi, riiklikud toetused, muu).

 

Ettepanekute hindamiskriteeriumid on kinnitatud regionaalministri 18. jaanuari 2024. a käskkirjaga nr 16 lisas.

Tähtaeg ja täpsem teave

Toidupiirkonna konkursil osalemiseks täitke ettepaneku vorm ning selle juurde kuuluv lisa.

 • Täidetud ja allkirjastatud ettepaneku edastamise tähtaeg on 29. veebruar 2024. a.
 • Digitaalselt allkirjastatud ettepanek tuleb saata aadressile eestitoit@agri.ee.
 • Lisainfo: Kerli Nõges (tel 625 6560, kerli.noges@agri.ee).
 • Konkursile laekunud ettepanekud vaatab läbi toiduvaldkonna ekspertidest koosnev hindamiskomisjon.
 • Tiitli pidulik üleandmine toimub eeldatavasti 2024. aasta mais.